Uusimmat kuvat

_mg_5301
_mg_5278
_mg_5271
_mg_5261

sloganit_rakkaus.jpg

 

MONIMUOTOISTA YHTEISTYÖTÄ

Pyrimme muodostamaan sijoitettujen nuorten vanhempiin välittömät suhteet.

Luomme vanhempien ja perhekuntoutuskodin
aikuisten välille vahvan kasvatuskulttuurin, missä nuoren on turvallista olla.

Yhtenäinen kasvatuslinja vaatii yhteistyötä,
avointa ja aktiivista vuorovaikuttamista kaikilta tahoilta, jotka huolehtivat nuoren kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

pehmolelu.jpg

Nuorten perheiden kanssa tehtävä yhteistyö voi olla hyvin monimuotoista ja sen sisällöstä sovitaan aina yhdessä sosiaalityöntekijöiden, vanhempien ja nuoren kanssa. Parhaimmillaan aktiivisella perhetyön otteella ja perheissä tehtävällä lastensuojelutyöllä voidaan kriisisijoituksen aikana mahdollisesti löytää voimavarat kotoa tai lähipiiristä, ja näin ehkäistä sijoitus kokonaan. Perhetyön keinoin voidaan jo sijoitettujen nuorten kohdalla nopeuttaa kotiin palaamista vahvistaen ja tukien kodin kasvupohjaa.

mukit.jpg

Hoitava yhteisöllisyys

Uskomme suurperheemme terapeuttiseen ja lämpimään ilmapiiriin, yhdessä tekemiseen, asioista ja tunteista puhumiseen ja niiden jakamiseen. Perhekuntoutuskodissamme jokapäiväisen arjen jakavat nuorten kanssa kolme psykoterapeuttia, joista kaksi on myös seksuaaliterapeutteja. Jos yhteisömme lapset tarvitsevat terapiaa, käytämme ulkopuolisia psykoterapeutteja tai nuorisopsykiatrisen palveluja. Usein kuitenkin yhdessä tekeminen ja lähellä oleminen ovat parasta terapiaa. Tarvittaessa voimme perheterapian keinoin etsiä yhdessä perheen kanssa ratkaisuja vuorovaikutussuhteiden ongelmiin sekä pyrkiä auttamaan perheitä löytämään omat voimavaransa ongelmiensa ratkaisemiseksi.

Tukea ja työnohjausta

Perhekodit ja sijaiskodit hoitavat nykyään yhä haasteellisempia lapsia ja tällöin jaksaminenkin on välillä koetuksella. Toimimme myös sijaiskotien lomapaikkana, jolloin sijoitettu lapsi tulee meille ennalta määrätyksi ajaksi. Perhekodeille ja sijaiskodeille tarjoamme mahdollisuutta työnohjaukselliseen keskusteluun, jolloin he saavat ulkopuolisen näkökulman asioihin.