Uusimmat kuvat

_mg_5301
_mg_5278
_mg_5271
_mg_5261

sloganit_tilaaelaa.jpg

 

KUNTOUTUS JA KASVU

Perhekuntoutuskodissamme pyrimme elämään normaalia, tavallista suurperheen elämää, missä aikuisen tehtävänä on  nuorten turvallisen arjen mahdollistaminen. Nuoret saavat kodin ja turvalliset puitteet, joissa on hyvä olla.

Meillä nuorilla on tilaa elää,
kasvaa ja kehittyä vuorovaikutustaitoisiksi, itsenäisiksi ja vastuullisiksi aikuisiksi.

Aikuisten tehtävänä on auttaa nuorta tulemaan sinuiksi menneisyytensä ja itsensä kanssa. Autamme nuoria löytämään vahvuuksiaan ja käyttämään niitä oman elämänkulkuunsa vaikuttamiseen.

Arkielämä tuo kasvatuksellisia mahdollisuuksia niin koulunkäynnin, arkiaskareiden kuin
harrastustenkin puitteissa.

leipa2.jpg

Koulutaitoihin kasvaminen

Yhteisömme jäseniksi tulevat lapset ja nuoret ovat mahdollisesti olleet joko pitkiä aikoja poissa koulusta tai eivät ole kyenneet osallistumaan yleisopetukseen. Koulutaidot ovat usein heikkoja tai puutteellisia. Tällaisia aukkokohtia voidaan paikata kotona järjestettävässä opetuksessa, joka toteutetaan Tohmajärven Tietäväisen koulun alaisuudessa.

Saavutettuaan riittävät tiedot ja taidot, nuori kokeilee siipiään koulumaailmassa. Alussa mukaan lähtee koulukasvattaja. Hän auttaa nuorta suoriutumaan koulupäivästä muunmuassa niin, että nuori osaa oikeaan luokkaan ajoissa, kykenee seuraamaan opetusta, saa hallintaan koulupelon ja löytää sosiaalisia suhteita.

Kun nuori kykenee suoriutumaan itsenäisesti, koulukasvattaja jää pois. Koululla on ammattitaitoisia ja päteviä  opettajia, joten nuoremme ovat hyvissä käsissä.

dance2.gif

Voimaannuttava arki

Kodissamme opetellaan kasvattajan avulla arjen askareita, jotka mahdollistavat itsenäisestä elämästä suoriutumisen.  Nuoret oppivat muun muassa huolehtimaan hygieniastaan, pesemään pyykkinsä, siivoamaan ja laittamaan ruokaa sekä ottamaan vastuuta itsestään ja tekemisistään. Kun aika on kypsä, nuori voi siirtyä tuetun asumisen piiriin, mikä tarkoittaa nuoren muuttamista omaan asuntoon. Tällöin tuemme nuoren itsenäistä asumista ja autamme arkipäivän asioissa.

Vapaalla yksilöllisesti ja yhdessä

Nuorille järjestetään erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja, jolloin he pääsevät ikäistensä seuraan kartuttamaan sosiaalisia taitojaan. Yksilöllisten harrastusten lisäksi harrastamme myös koko perheen voimin esimerkiksi sählyä ja erilaisia reissuja, jolloin yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys korostuvat. Meillä harrastetaan muun muassa breakdancea, bändikoulua, motocrossia,  katsastusta, monipuolisesti kädentaitoja ja kuntosalia.

kitara2.jpg

Kuntoutusmenetelmät

Perhetyö

  • Yhteistyö nuorten vanhempien kanssa laajan ja monipuolisen tukiverkoston luomiseksi nuorten kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.
  • Perheissä tehtävä lastensuojelutyö:
    perhekuntoutuskoti voi osallistua sosiaalitoimen kanssa nuoren ongelmien selvittelyyn nuoren kotipaikkakunnalla ja kotona aktiivisella työotteella.

Kriisityö

  • Kun lapsen tai nuoren elämäntilanne on äkillisesti kriisiytynyt, Arianne tarjoaa tutkintajaksoa, jonka aikana pyrimme rauhoittamaan tilannetta sekä selkeyttämään nuoren elämäntilannetta ja mahdollista tuen tarvetta.
  • Lasten ja nuorten turvapaikka kriisitilanteissa (0-18v.), jolloin kotona ei ole mahdollista olla.

Lastensuojelunuorten jälkihuolto

Tuetaan nuoren itsenäistä asumista sekä autetaan arkipäivän asioiden hoitamisessa.

Perheterapia

Perheterapian keinoin etsitään yhdessä perheen kanssa ratkaisuja vuorovaikutussuhteiden ongelmiin ja pyritään auttamaan perheitä löytämään omat voimavaransa ongelmien ratkaisuun.

Konsultaatio

Konsultaatioapua lastensuojelutapausten eri toimijoille ja osapuolille.

Työnohjaus

Työnohjaus sijaisperheille ja perhekotivanhemmille.

ruukku.jpg


KASVATUSPROSESSI

Saapuminen
sijoituspaikkaan


Oman paikan löytäminen


Elämän järjestyminen eli
ruokailut ja nukkumisrytmi,
käytöstapojen löytäminen


Mahdollinen asenteenmuutos
koulunkäyntiä kohtaan


Lapsi-aikuissuhteet
sijoituspaikassa


Uudenlaisten suhteiden
luominen kotiin ja läheisiin

Arkielämä


Elämän seestyminen,
normalisoituminen


Koulunkäynti paranee entisestään


Mahdolliset terapiat
Mahdollinen perhetyö
Harrastukset


Suhteiden tasapainottuminen
vanhempiin ja muihin läheisiin


Itsenäistymiskehitys alkaa


Oman identiteetin kasvu; kuka
olen, miksi olen?


Tulevaisuuden suunnittelu /
hahmottaminen


Omat päämäärät / elämään
sitoutuminen


Sitoutuminen omasta
hyvinvoinnista
huolehtimiseen

Lähtö


Valmistautuminen kotiin
paluuseen tai
omaan kotiin muuttoon;
kalustaminen ja
uuden elämänvaiheen alku


Jälkihuoltosuunnitelmat yhdessä
kotikunnan kanssa


Harrastusten löytyminen omasta
kodista käsin


Uudet sosiaaliset suhteet
Jatko-opiskelut
Haaveet / todellisuus
Odotukset / realismi


Jälkihuolto, mahdollinen
jälkiseuranta


Mahdollisiin tukihenkilöihin
tutustuminen


Taustatuki Ariannesta,
vierelläkulkeminen uuteen

Aikuisuus

-

oma koti

dance2.gif