Uusimmat kuvat

_mg_5301
_mg_5278
_mg_5271
_mg_5261

Psykoterapia

Psykoterapia on itseymmärryksen ja kasvun prosessi, jonka tavoitteena on parantaa pysyvästi elämää.

Milloin psykoterapia voisi auttaa?

 • Kun ahdistuksen tunteet vaativat paljon huomiota ja rajoittavat arjen toimintakykyä.
 • Kun surullisuuden tunne on jatkuvaa, koet suurta epävarmuutta ja näköalattomuutta tulevaisuutta kohtaan.
 • Kun paha olo kasvaa esimerkiksi masennukseksi, ahdistukseksi, peloiksi, unihäiriöiksi tai itsetuhoisiksi ajatuksiksi.

(takaisin)

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (coaching) kuntouttaa käytännönläheisesti arjen- ja elämänhallintaan henkilöitä, joilla on
neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Asperger, autismi, dysfasia, tourette) sekä esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujia.

Milloin avuksi neuropsykologinen valmennus?

 • Kun vanhemmat tarvitsevat tukea neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavan lapsensa ohjaamiseen.
 • Kun halutaan tukea neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavan nuoren itsenäistymiskehitystä.
 • Kun mielenterveys- ja päihdekuntoutuja tarvitsee tukea edistymiseensä.

(takaisin)

Perheterapia

Perheterapia selvittää perheen sisäisiä vuorovaikutustilanteita ja tuo voimavaroja perhe-elämän kriiseihin.

Milloin perheterapiaan olisi hyvä hakeutua?

 • Kun perheen sisäinen vuorovaikutus on lukkiutunut tai kriisiytynyt.
 • Kun perhe tarvitsee tukea auttaessaan jäsentään tämän kasvuhaasteissa.
 • Kun perheenjäsenellä on vaikeita terveyteen ja jaksamiseen liittyviä ongelmia.

(takaisin)

Työnohjaus

Työnohjaus tukee työntekijää ja työyhteisöä muutoksessa, parantaa työilmapiiriä ja vahvistaa yhteishenkeä.

Milloin tarvitaan työnohjausta?

 • Kun tarvitaan selkeyttä omaan työhön tai työyhteisön jäsenten työnkuvien kehittämiseen.
 • Kun uupumus ja työmotivaation puute heikentävät työkykyä.
 • Kun muutosvastarinta, yhteistyökyvyttömyys tai johtajuuskriisi vie työyhteisön pois perustehtävästä.

(takaisin)